Kde jsme? Kdo?

19. února 2014 v 10:59 | Amia |  Vzpomínáme
Mám obavy, že název nejnovější kapitoly našeho příběhu se stal jakousi předpovědí, náznakem, kam se už dlouho ubíráme. A teď jen zmizíme.

 


Upíří démoni (v démonském jazyce zvaní jako Anaři)

12. ledna 2013 v 0:09 | Elenya |  Mýty a legendy

Název těchto nebezpečných tvorů, Anar , pochází z démonského slova Anarus - okřídlený upír.

Počátky rasy se tradují do dlouhých tisíciletí, nikdo přesně neví fakta, ale pár hledačů pravdy vytvořilo verzi zrození bájných a obávaných Anarů.


Začátek konce

1. listopadu 2012 v 10:24 |  Kapitola Čtvrtá

Kdysi, když byl svět ještě mladý, procházeli se po jeho tváři nesčetné bytosti. Každé bylo určeno jeho místo k žití i způsob, jak onen čas trávit. Jednou za dlouhou dobu se zástupci každého sešli, aby poznali své sousedy a jejich zvyky a mohli se navzájem obohatit .
Před tou poslední schůzí se ale jeden tvor setkal s jiným o něco dříve. A tak se stalo, že u něj spatřil něco, po čem zatoužil a ve své dychtivosti toho druhého zabil. Hned potom s hrůzou popatřil na to, co spáchal a proklel sebe i mrtvého.
A svět jej slyšel. Tak se stalo, že se těla obou spojila v jedno. A tak vznikl první farragus, také zvaný anteferi. Spojení toho, co nemělo být spojeno. Hybrid.
Protože ale mysl tvora byla napůl živá a napůl mrtvá, zbláznil se. Vtrhl na sněm a než byl vypuzen do nicoty, vzal s sebou mnoho jiných. Zbylí začali obviňovat jeden druhého, až se v hněvu rozešli a již nikdy k sobě nenašli cestu.
Proto teď chodí po světě nesčetné bytosti, které se stále obviňují z dávné chyby a nesnášejí se mezi sebou. Jediné, na čem se shodnou, je nenávist vůči všem farragům, všem kdož v sobě uchovávají víc než jedno. Víc než jedno totiž nemůže existovat v jediném, tyto dvě části spolu vždy bojují a plní svého nositele hněvem. Hněvem kteří si vybíjejí na všem správnéma jednotném.
Tak to bylo zapsáno a tak tomu více či méně věří každý tvor na zemi, pod zemí i ve vzduchu.

Melor

31. října 2012 v 22:34 |  Členové a svět smečky

Jak je oblast Gura známá pro svou přírodu, často nepřístupnou všem národům včetně elfů, tak je její jižní soused, oblast Melor, vyhlášena pro počet svých měst. Mnohdy tak velkých, že zabírají území o velikosti až pěti vesnic a jsou domovem pro více než tisícovku obyvatel.

Rozliční tvorové

23. října 2012 v 17:22 |  Členové a svět smečky

Otázka ,,rasy" v naší říši pozbývá významu, když se blíže zahledíme na to, co ve skutečnosti znamená slovo ,,rasa".

Pohled pod závoj

30. září 2012 v 15:28 | Agrenej |  Galerie
Opět přináším malou sbírku pro zvíření vod fantazie.Budoucnost voní krví

2. června 2012 v 21:19 | Agrenej |  Kapitola Třetí
Měla by se Cidriel bát? Ocitla se na místě, kde se jen tak někdo cizí neobjeví, přímo v srdci Smečky. Po boku Amii a Irimë obývá jeden z pokojů v sídle zakoupeném šedým andělem. Přiblížila se doba její smrti, nebo se bez potíží vrátí do ulic Turionu odpočatá a zdravá?
***
Andělé se zahalili do svých bojových hávů, aby ukončili Elenyinu existenci, ale jejich první útok byl odražen. Když se vznikajícím problému dozvěděl Agrenej, pokusil se využít svého původu a odeslal velitelům bělokřídlých bytostí varování. Upustí andělé od svého záměru, nebo bude muset šedý anděl zabíjet své bývalé spolubojovníky?
***
Čas, pokřivený návratem, vypouští ze záhybů svého pláště do přítomnosti stíny minulosti. Dávno zavřené dveře se opět otevírají a nabízí druhou šanci těm, co již jednou selhali. Budoucnost voní krví.

Kam dál