Duben 2010

Být či Nebýt?

24. dubna 2010 v 23:12 | Irimë Nyss |  Kapitola Druhá
Kdesi uprostřed Nebytí se cosi zavlnilo, jak zaslechlo volání, kterému nemohlo odolat. Vlny se rychle rozšiřovaly a vyplňovaly tak ten zdánlivě prázdný prostor.

-

Znovu a znovu naléhavě vzývala svého služebníka, když tu konečně pocítila slabou odezvu. Na démončině tváři přelétl spokojený úsměv, načež pokračovala ve svém tajemném díle, kterému nemohl nikdo kromě ní samé porozumět.

-

Nebytí ožívalo a ze svých útrob se chystalo vypustit to, co tam po dlouhé věky přebývalo. Ty, jež se tam ukrývali. A nyní pochodovali v řadách za svou paní.
Ta je totiž potřebovala. A oni by za ní kráčeli i do náručí samotné Smrti. Protože ona a válka bylo to jediné, pro co žili.