Červen 2010

An Arrival of the darkness

8. června 2010 v 6:10 | Irimë Nyss |  Kapitola Druhá
Irimë vzývala nečisté síly, ty, z nichž sama byla stvořena a dovolávala se Arthase. Věděla, že přijde, ale tímhle chtěla jen uspíšit jeho příchod. Její duše již byla naplněna šílenstvím snad až po okraj, které se dovršilo zabitím Briana. Vůbec toho nelitovala, protože už dávno jej přestala milovat. Z jejího úhlu pohledu už tu tedy nebyl potřebný.
Kolem jejího paláce bylo možno tu a tam spatřit modré plameny, takže záhy se tomu místu každý radši vyhýbal, pokud tam skutečně nutně nemusel, což bylo skutečně jen velice málo případů. Irimë každého ani nepřijala, tak zaneprázdněna byla tím, co se jí rodilo v její zvrácené mysli.
Rozerve to svět na kusy? Či jen uvrhne do bezvládí, naprostého a čistého chaosu? To záleží jen na hrstce...