Červen 2011

Turion

13. června 2011 v 16:29 Kapitola Třetí
Turion je jedno z hustě osídlených měst jihu. Okolí je známé jako to, ve kterém se za dlouhá léta jeho existence nestalo nic zajímavého ani nezrodilo žádného slavného rodáka. Však si na tom místní také dávají záležet.
Jeho úzké uličky, stavby i počasí dýchají na návštěvníky svou nezaměnitelnou atmosféru, kterou sice obdivují, ale vždy si znovu oddechnou jakmile se ocitnou za branami města. Řeka Rihor byla svého času největším tokem, na jehož obou březích vyrostlo město. Toto prvenství si sice drží dodnes, ale oproti velikosti města kolem ní a poté co ji spoutali několika mosty, už není co bývala. Teď jen tiše protéká, lhostejná k osudům na ní závislých, pouze čas od času přijme a navždy schová nějaký ten dar, od náhodně upadnuté mince po čísi mrtvolu.
I sami Turiané jsou jedineční. Turion sice stále platí za lidské město, ale pokud se budete pozorně dívat, neuniknou vám starousedlíci z řad elfů, trpaslíků či půlčíků, sem tam najdete dokonce i skřeta nebo orka a další, mnohem méně očekávané obyvatele. Díky tomu je také Turion znám mezi těmi nejzatracovanějšími. Je jediným městem, které nezajímá, zda jste člověk, upír nebo dokonce míšenec. K tomu je až obdivuhodně lhostejné.

A nyní se Turion stává i novým domovem několika tvorů, kteří zůstali ve Smečce. Jak jejich osudy ovlivní ozubená kola chodu města?