Listopad 2012


Začátek konce

1. listopadu 2012 v 10:24 Kapitola Čtvrtá

Kdysi, když byl svět ještě mladý, procházeli se po jeho tváři nesčetné bytosti. Každé bylo určeno jeho místo k žití i způsob, jak onen čas trávit. Jednou za dlouhou dobu se zástupci každého sešli, aby poznali své sousedy a jejich zvyky a mohli se navzájem obohatit .
Před tou poslední schůzí se ale jeden tvor setkal s jiným o něco dříve. A tak se stalo, že u něj spatřil něco, po čem zatoužil a ve své dychtivosti toho druhého zabil. Hned potom s hrůzou popatřil na to, co spáchal a proklel sebe i mrtvého.
A svět jej slyšel. Tak se stalo, že se těla obou spojila v jedno. A tak vznikl první farragus, také zvaný anteferi. Spojení toho, co nemělo být spojeno. Hybrid.
Protože ale mysl tvora byla napůl živá a napůl mrtvá, zbláznil se. Vtrhl na sněm a než byl vypuzen do nicoty, vzal s sebou mnoho jiných. Zbylí začali obviňovat jeden druhého, až se v hněvu rozešli a již nikdy k sobě nenašli cestu.
Proto teď chodí po světě nesčetné bytosti, které se stále obviňují z dávné chyby a nesnášejí se mezi sebou. Jediné, na čem se shodnou, je nenávist vůči všem farragům, všem kdož v sobě uchovávají víc než jedno. Víc než jedno totiž nemůže existovat v jediném, tyto dvě části spolu vždy bojují a plní svého nositele hněvem. Hněvem kteří si vybíjejí na všem správnéma jednotném.
Tak to bylo zapsáno a tak tomu více či méně věří každý tvor na zemi, pod zemí i ve vzduchu.